Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury w Gizałkach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach, ul. Wrzesińska 16 (kod pocztowy: 63-308), tel.: 517 586 927, adres e-mail: gck@gckgizalki.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Maciej Hejduk, e-mail: maciej.hejduk2007@wp.pl, tel. 512 125 301.

 1. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych GCK, przede wszystkim świadczenie usługi kulturalnej dla mieszkańców gminy Gizałki.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych GCK. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja przez GCK zgodnie z prawem.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe osoby współpracującej z GCK lub osoby na rzecz której świadczona jest usługa kulturalna będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo – rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
 8. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą COVID – 19.

Każda osoba uczestnicząca w organizowanych przez GCK w Gizałkach z/s w Tomicach imprezach kulturalnych wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przede wszystkim w postaci udostępnienia swojego wizerunku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Judyta Podsadna
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-06-25 14:15
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-17 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9439
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-17 12:43:41